Fason Auto Detailing

"Spotkania coachingowe pozwoliły mi na ukierunkowanie swoich planów zawodowych, sprecyzowanie jasno i czytelnie celów do osiągnięcia oraz sposobów w jaki to zrobię. 
Ustawiłem hierarchię i korzystną strategię zarządzania produktem i marką. 
Zdobyta i uaktualniona wiedza natomiast zaprocentowała szeregiem nowych pomysłów i innowacji, które w najbliższym czasie wdrożę w życie"
Stefan Lorenc
Fason Auto Detailing